การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สพม.๓๓ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น ๒ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑  นิเทศ ติดตาม  ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระยะที่ ๒  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: